Pagina's

woensdag 28 augustus 2013

'Jan Kooijman'


Een uitleg over 'Pijnlijke schoonheid'

Na het zien van de film 'Verliefd op Ibiza', waren mijn dochters en ik het erover eens. Jan Kooijman is adembenemend mooi en niet alleen aan de buitenkant. Op facebook plaatste ik de opmerking: 
'Wij kijken de film 'Verliefd op Ibiza' . Ik zit met Lo en Ro zwijmelend te kijken naar de pijnlijk mooie Jan Kooiman! Ahahaha wat is die man leuk!'
Daarop kwam de vraag: hoe kan iets nou pijnlijk mooi zijn?
Nou dat wilde ik voor mijzelf ook wel eens uitleggen, dus heb ik daar iets over geschreven. Het is ook terug te vinden op facebook, maar wil het stukje graag ook in mijn Blog bewaren. Er zijn op Wikipedia meerdere ideeën terug te vinden over schoonheid. 
Deze quote bijvoorbeeld:
'Schoonheid is een idee of gevoel van aangenaam uiterlijk of innerlijk, uitstraling van een persoon, dier, (kunst) object, landschap of aangenaam geluid, in het bijzonder muziek. Schoonheid is niet volledig subjectief. ' 
We hebben allemaal onze ideeën over 'schoonheid'. Het 'schoon' in het woord heeft te maken met het schoon zijn van onzuiverheden. Wat je dan maar ook als schoonheid benoemd, het is zuiver, zonder fouten en oneffenheden, het treft je, geeft je een beleving van genoegen, bevestiging, betekenis of goedheid. een gevoel van compleetheid, verwondering en vervulling.
Wanneer je met schoonheid in aanraking komt heeft dat aantrekkingskracht en invloed op het emotioneel welzijn.
In Wikipedia staat ook: ' In zijn diepgaandste zin zou schoonheid een ervaring van positieve weerspiegeling over de betekenis van het eigen bestaan kunnen veroorzaken. '
Met andere woorden is het ervaren van schoonheid een reflectie van je eigen 'goedheid' van dat wat we in de spiritualiteit nastreven te bereiken, goedheid en schoonheid kunnen dan ook doelen zijn in dit aardse leven.
Doelen die niet voor iedereen zomaar binnen handbereik liggen. In veel gevallen is het hard werken om schoonheid en goedheid te ervaren en dit uit te dragen.
Volgens mij kan schoonheid dan ook als pijnlijk worden ervaren. Het besef dat schoonheid bestaat, dat het in je nabijheid is, maar dat je wezen het nog niet werkelijk kan aanraken of ervaren, kan als pijn ervaren worden.
Daarnaast kan schoonheid een schok geven in het gevoelsgebied rondom het hart. De ziel wordt geraakt. Iets wat als mooi ervaren wordt, kan dus ook pijn veroorzaken.
Tegenover schoonheid staat lelijkheid. Wanneer je last hebt van het nastreven van perfectionisme is deze grens heel dun. Dan is alleen absolute schoonheid goed genoeg en zal dat wat minder is ook als pijnlijk ervaren worden.

Volgens Plato
Voor Plato (428 v. Chr. - 354 v. Chr) was kunst een slechte imitatie mimesis. Volgens hem was een voorwerp slechts een kopie van een ideale werkelijkheid of idee. Kunst was een imitatie van een voorwerp en dus een kopie van een kopie. Alle imitaties slaagden er op geen enkele manier in om de werkelijkheid uit te beelden.

Volgens Aristoteles
De Atheense school, Stanza della Segnatura, Vaticaan
Aristoteles (384 v. Chr.- 322 v. Chr.) leerling van Plato, beschreef tragedies en stelde dat iets schoon of mooi is wanneer er niets aan toegevoegd of van afgehaald kan worden zonder dat het slechter wordt. Schoonheid is een objectieve en inherente eigenschap van een voorwerp en heeft te maken met de functie en proporties van het voorwerp. Naarmate een (kunst)-voorwerp beter lijkt (mimesis) op het af te beelden voorwerp, is het kunst-object schoner.

Volgens Kant
Immanuel Kant(1724-1804) en eerder al Alexander Baumgarten (1714 - 1762) ontwikkelden de theorie van esthetica. Kant schrijft in Kritik der Urteilskraft over smaak en het vermogen om schoonheid te beoordelen. Ruwweg stelt de filosoof dat er geen objectieve methode is om schoonheid te kunnen vaststellen. Schoonheid bestond voor Kant enerzijds uit activiteiten van degene die een object (kunstwerk) observeert (zien, denken en de indrukken die het kunstwerk maakt) en daarnaast ook uit kenmerken van het object zelf.
In de vakantie heb ik een eerste boek van de schrijver Dan Brown gelezen. Wat kan die man geweldig schrijven, feiten en fictie door elkaar, gewoon aanstekelijk. Een nieuwe uitdaging is geboren: het doornemen van werken van bekende filosofen.